Zasady bezpiecznej zabawy i nauki

w “Wojtusiowym Przedszkolu”.

Zasady bezpieczeństwa.

Przedszkole przestrzega ścisłych zasad bezpieczeństwa. Prosimy Rodziców i opiekunów, aby przyprowadzali jedynie zdrowe dzieci, wolne od jakichkolwiek objawów chorobowych. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek, jedzenia, słodyczy, napojów, wody ani innych przedmiotów.

Write a clear and relevant header to keep your visitors engaged

  • Przypominamy, że godziny przyjmowania dzieci to od 6.30 do 8.30, a odbierania ich od 14.30.
  • Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola zabawek, jedzenia, słodyczy, napojów, wody ani innych przedmiotów.
  • Jeśli konieczne jest wcześniejsze odebranie dziecka z wyjątkowych powodów, prosimy o wcześniejsze powiadomienie o tym rankiem Pań dyżurujących w szatni.
  • Prosimy o załatwianie wszelkich spraw poprzez przekazywanie informacji Paniom dyżurującym w szatni lub poprzez kontakt z nauczycielem.